Hopp til hovedinnhold

Rustad Skifabrikk

Rindal skimuseum overtok mye av maskinparken etter ay Rustad skifabrikk ble nedlagt. Fabrikken var tilnærmet lik Landsem skifabrikk.

  • Kari-Elin Bolme Løfaldli og Simen Rustad ved åpningen av Rindal skimuseum i 2014. Rindal skimuseum

Simen Rustad skifabrikk ble lagt ned i 1980, men mange av fabrikkens maskiner og mye av dens utstyr lever videre på Rindal skimuseum.

Da S. Rustad skifabrikk la ned sin produksjon 1. oktober 1980, ble det ikke bare satt en sluttstrek for en bedrift som gjennom mer enn et sekel hadde betydd mye for stedet, skrev Ola Matti Mathisen i en artikkel om Rustad skifabrikk. Ettersom dette var den eldste skifabrikken i ski-nasjonen Norge, bør den få sin plass i museene, både på det lokale og nasjonale plan, skrev Mathisen.

I 2005 ble Rindal bygdemuseum konsolidert inn i Nordmøre museum. Et prosjekt for å etablere et spesialmuseum for skihistorie og skimakertradisjoner ble igangsatt. Rindal har hatt både skimakerhistorie og rike skiløpertradisjoner. Mest kjent er de to gullmedaljene til Sigurd Røen under VM i Chamonix i 1937. Rindal har hatt fire skifabrikker, Trollheimen ski, Rindal ski, Troll-ski og "flaggskipet " Landsem ski.

Under etableringen av skimuseumsprosjektet i Rindal, var tidligere skimaker Ingolf Røen sentral fagmann med sin store kunnskap om skiproduksjon. Ingolf Røen hadde god kontakt med Simen Rustad, de hadde studert samtidig ved Teknologisk Institutt i Oslo.

Dette gjorde at Rindal kommune fikk en avtale om kjøp av skiproduksjonsutstyret fra Rustad ski. I en henvendelse til kulturkomiteen på Stortinget høsten 2006, orienterte prosjektleder om det planlagte skimuseet i Rindal, og om at Møre og Romsdal fylke, sammen med Rindal kommune, hadde gitt støtte til innkjøp av skimakerutstyret fra Norges eldste skifabrikk Rustad ski på Fåberg. Samtidig ble det orientert om at lokaler for det planlagte skimuseet var under utredning.

Skimakerutstyret fra Rustad ble hentet og lagret i Rindal. 29.juni 2014 var det åpning av  Rindal skimuseum. Utstyret fra Rustad ski fikk plass i museets faste utstillinger. Simen Rustad var da selvfølgelig også til stede. Det av skimakerutstyret som ikke er plassert i utstillingene, er plassert i et eget bygg som skimuseet disponerer.

I tillegg til skimakerutstyret, har skimuseet i Rindal overtatt fra Simen Rustad mye skriftlig materiale, fra de ulike faser i bedriftens liv .

Hans bestefar, Simen Rustad senior, var født i 1858, og allerede som 14-åring laget han sine første ski på Rustad gård i Fåberg. Simen Rustad senior ble nevnt som en som var "forut for sin tid". Han fikk tak i en gammel stue ved Rustadbekken, her ble det etablert verksted, og dam ble laget i bekken. En vannkraft drevet turbin sørget  for trekk-kraften. Simen Rustad hadde tidlig båndsag. I 1895 hadde han allerede slitt ut den første. Det ble da innkjøpt en ny båndsag til 600.- kroner, fra USA. Den ble brukt hos Rustad til 1978. I dag står den i den faste utstillingen i Rindal skimuseum.

Skiproduksjonen var de første tiårene sesongarbeid, fra høsten og til mars/april, avhengig om det var god eller dårlig snøvinter.

Rustad satset på furu i starten. Senere ble det importert ask fra Danmark og Tyskland. I 1900 kom hicoryen fra Amerika. Og 14. desember 1900 leverte Simen Rustad det første skiparet i hicory til A. Lunde i Ringebu, til en pris av 12 kroner.Ellers så kunne man få syv fots furuski for fire kroner og ski i ask for sju kroner i 1900.

Allerede i 1894 sendte Rustad ski 500 par ski til Tyskland. Simen Rustad kom etter hvert opp i en gjennomsnittlig produksjon på 1300 par i året. Etter flere utvidelser tok Simen Rustad i 1916 konsekvensen av utviklingen og bygget nytt verksted i Fåberg stasjonsby.

I 1925 døde Simen Rustad, og enken Petra, sammen med sønnen Johan som var 20 år, overtok fabrikken. Dette var ingen lett oppgave i de vanskelige tidene i 1920-årene.

Nybygget førte til mer rasjonell produksjon. Johan Rustad sa i et  intervju at de limte skiene, som kom under og etter siste krig, betydde litt av en revolusjon. I 1965 spesialiserte Rustad ski seg på turski og turlangrennski. Før denne spesialiseringen besto produksjonsspektret av 69 forskjellige slag. Det ble redusert til 29! I løpet av årene 1966-1972 ble produksjonen nesten fordoblet. Rustad feiret 100 års jubileum i 1972. Da gikk  ca. 70 prosent til USA og Canada. I materialet som RIndal skimuseum har fått fra Simen Rustad finnes en oversikt over fabrikkens produksjon gjennom de 110 år fabrikken eksisterte, totalt 327 412 par ski. Toppen ble nådd i 1972 med 10 101 par, mens årene 1923-1927 representerer bunnen i statistikken med en produksjon på mellom 200 og 300 par.

I S. Rustad skifabrikk sin historie blir også den stabile arbeidsstokken hedret. Da fabrikken fylte 100 år ble det slått fast at fire av bedriftens ansatte hadde vært der i gjennomsnitt 36 år. Spesielt nevnes Ivar Bræin, en autodidakt med uvanlig teknisk innsikt. Bræin hadde laget 17 av fabrikkens maskiner, foruten en truck,to tørker, fyranlegg og heis.  Flere av de maskinene som i dag finnes i Rindal skimuseum er laget av Ivar Bræin.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1