Fotosamling

Rindal skimuseum har en betydelig samling av fotografier, gamle så vel som nyere. I samlingen er det ca. 10 000 bilder.

- Så son va det

Dette er både negativer (film og glassplater) og papirbilder i svart/hvitt og i farger, og lysbilder (dias) i svart/hvitt og farger. Museets billedsamling har stor kulturhistorisk verdi.

Bakgrunn for billedsamlingen:
I 1989 startet en systematisk innsamling i forbindelse med 250-årsjubileet for grunnskolen. Nemnda som sto for markeringen av jubileet, overlot da til museet å ta seg av dette arbeidet. De to første årene mottok vi ca. 750 fotografier fra 86 innsendere.

Senere kom det en større tilvekst til fotosamlinga:
1992: ca. 950 negativer etter Henrik Fjelle (1902-1992)
1993: ca. 2500 negativer, dias mv. etter Leif Bjørnstad (1923-1990)
1996: ca. 550 negativer etter Ola O. Bjørnås (1894-1973)

I 1997 arbeidet fylkesfotokonservator Ragnar Albertsen og fotograf Villy Norås en hel uke ved museet med å kopiere negativene (glassplater) etter Henrik Fjelle. I 2008 fikk museet overta en samling bilder etter Ragnvald Tørset fra Slagvollbakken. Bildene er digitalisert og er i museets samling.