Hopp til hovedinnhold

Nominert til Statens byggeskikkpris

Rindal skimuseum ble nominert til Statens byggeskikkpris i 2015

Rindal skimuseum ble i 2015 nominert til Statens byggeskikkpris. Av hele 76 innsendte bidrag ble 6 nominert, og ett av disse var Rindal skimuseum.

I april 2015 fikk skimuseet besøk av juryen med juryleder Anne Enger i spissen. Her fikk de omvisning og orientering av både avdelingsleder Kari-Elin Bolme Løfaldli og arkitekt Inger Anne Landsem.

Byggeskikkprisens statutter:
Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming.

Prisen deles ut av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen. invitert til prisutdeling i Kunstnernes hus i Oslo.

Prisutdeling
Prisutdelingen foregikk i Kunstnernes hus i Oslo i juni 2015 med ansatte i Rindal skimuseum og ordfører Ola T. Heggem til stede. Skimuseet nådde ikke helt opp og fikk ingen pris, men som juryformann Anne Enger sa: "Dette er en høythengende pris, så her er det en stor anerkjennelse bare å bli nominert."

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1